Tag Archives: uab

Salsa bolognesa per tutti

26 nov.

bolognaLa tancada dels estudiants a les universitats catalanes és legítima i sana, els estudiants tenen tot el dret del món a reivindicar els seus drets i una universitat pública, catalana i de qualitat. El pla Bolonya és una passa enrere que dificulta la compaginació dels estudis i el treball, afectant negativament a les classes més desfavorides que veuen en els estudis una sortida a la seva situació. Cal una harmonització europea d’estudis universitaris, això és clar. I cal una universitat millor, si om compara la universitat catalana amb l’anglesa, per exemple, veurà unes diferències abismals, jo ho he vist, he anat a les dues i no hi ha comparació. La universitat catalana és molt difusa i poc pràctica. Ara no veig que un pas com el de Bolonya sigui el camí.