Arxius | 9:42 am

Nota de premsa EI

22 febr.

Esquerra IndependentistaNota de premsa. Referèndum intern sobre el finançament —

21/02/09

Esquerra independentista valora positivament les declaracions de Joan Ridao, secretari general d’ERC, on afirma que la direcció d’Esquerra està disposada a consultar la militància sobre el futur model de finançament i la posició que ha d’adoptar el partit, tal i com ha proposat Esquerra independentista. Volem manifestar però la nostra preocupació per les paraules de Joan Ridao on afirma que aquesta consulta podria ser en forma d’enquesta telefònica o a través d’internet. Esquerra independentista està convençuda que les noves tecnologies són importants per a promoure

la participació en la política, però aquests mètodes no són avui els correctes per prendre acords vinculants. Perquè no garanteixen la participació de totes les persones afiliades ni un procés deliberatiu adequat. Ni tampoc garanteixen la transparència necessària per comptabilitzar els resultats.

En aquest sentit els Estatuts són molt clars i l’article 31 estipula clarament que el procediment per consultar a la militància és a través de “referèndums, per sufragi universal de totes les persones afiliades”. En cap cas a través d’enquestes telefòniques o d’altres possibilitats.

El darrer Congrés Nacional ens ha demostrat que el procés de votació amb urnes repartides arreu dels casals, en una jornada dedicada a la consulta, i per sufragi universal i secret, és bo, segur i participatiu. I un element clar de transparència política i modernitat i un exemple de política del segle XXI. Aquest és el camí a seguir per consultar a la militància sobre l’acord de finançament.

En aquest sentit, demà dissabte 21 de febrer al Consell Nacional, Esquerra Independentista preguntarà explícitament si la direcció d’ERC pensa complir allò que marquen els Estatuts i que, a més, va ratificar sobiranament el passat Congrés Nacional.